Wat is het verschil tussen een recreatiewoning en een "reguliere" woning?

Wat is het verschil tussen een recreatiewoning en een "reguliere" woning?

Dit kan je nakijken in het bestemmingsplan van de gemeente waar de woning zich bevindt. Hier staat welke bestemming een gebouw heeft. Een recreatiewoning of vakantiewoning heeft namelijk de bestemming recreëren. Met andere woorden, de woning is alleen bedoeld voor een tijdelijk verblijf en permanente bewoning is niet toegestaan.

Let wel op: Je mag alleen permanent wonen in een vakantiewoning als deze ook de bestemming wonen heeft.