Verhuurhypotheek

Verhuurhypotheek

Verhuurhypotheek 
 
Een hypotheek afsluiten om jouw (recreatie) woning aan te schaffen en deze te gaan verhuren. 
Het is mogelijk bij verschillende hypotheekverstrekkers. Dit heet dan een Verhuur hypotheek. (Noot: een recreatiewoning is en blijft helaas lastig op het moment, maar er zijn andere manieren.)
 
Een Woning Verhuur Hypotheek maakt het mogelijk om een tweede woning aan te schaffen en te gaan verhuren. Door bepaalde hypotheek verstrekkers worden deze gefinancierd tot soms wel 80% van de waarde in verhuurde staat. De rest aangevuld met eigen geld. 
 
Een verhuurhypotheek voor jouw (recreatie) woning werkt anders dan een wanneer je zelf een woning aanschaft.¬†Een ‚Äúnormale ‚ÄĚhypotheek¬†kijkt men¬†alleen¬†naar jouw eigen inkomen.¬†
 
Bij een hypotheek voor een tweede woning die je wilt gaan verhuren, wordt er door de hypotheekverstrekker niet alleen naar jou inkomen maar ook naar de huurinkomsten van de woning gekeken. 
 
Ook de berekening wat je kan lenen voor een Woning Verhuur Hypotheek gaat op een andere manier dan wanneer je een woning voor eigen gebruik aanschaft. 

Voor een verhuurhypotheek aanvraag, wordt er inkomen en huurinkomsten meegenomen. 
Dit kan gunstiger voor jou uitkomen. 
 
Met een tweede woning hypotheek (verhuurhypotheek) koop je dus een woning om te gaan verhuren. 
Bij een eigen woning hypotheek mag je dit meestal niet.  
Om die reden is een verhuur hypotheek duurder dan een ‚Äúgewone ‚ÄĚhypotheek.¬†¬†
Woningen die worden verhuurd, lopen banken meer risico over en zijn in hun ogen dus minder waard. Zo berekenen banken dus een opslag boven de reguliere hypotheekrente. 
 
Om de hoogte van jouw financiering te bepalen, kijkt de bank of hypotheekverstrekker dus naar  
de waarde van de woning in verhuurde staat. 
 
Wat houdt dat in? Waarde van de woning in verhuurde staat? 
 
Voor banken is een woning die wordt verhuurt wordt vaak minder waard dan een leegstaande woning of een eigen huis woning. Huurders hebben huurbescherming en bij verkoop van het pand hoeven ze de woning ook niet zomaar verlaten. Zo wordt de woning minder waard. 
In een taxatie rapport wordt hier naar gekeken. 
Maar ook de huuropbrengsten bepalen de waarde van de woning. 
Tijdens de taxatie wordt ook gekeken naar het puntensysteem en referentiepanden. 
 
Het punten systeem voor de Verhuur. 
 
Het puntensysteem,¬†met andere woorden, het¬†woningwaarderingsstelsel, is een¬†puntentelling¬†dat wordt gebruikt om een ‚Äústandaard¬†huurprijs‚ÄĚ te bepalen voor een woning in de sociale huur.¬†¬†
Het aantal punten waar een woning aan voldoet bepaalt de maximale huur.  
 
Referentiepanden 
 
Een referentie pand tijdens de taxatie betekent, een soortgelijke ‚Äúverhuur‚ÄĚwoning.¬†
Dat is vaak wel even zoeken, er zijn meer woningen voor eigen gebruik dan woningen voor de verhuur. Het aantal verkochte verhuurwoningen is gewoon lager. 
 
Taxateur 
Belangrijk is dan ook om naar een gespecialiseerde taxateur te gaan, deze hebben vaak ook voldoende kennis van referentiepanden in de omgeving.  
Zo verklein je jouw risico’s en vergroot jouw kansen voor jouw toekomstige verhuurwoning.

Belangrijk: een verhuurhypotheek op een recreatiewoning is een lastig verhaal helaas. Maar hier zijn andere methodes voor.