Kadastraal inkomen

Kadastraal inkomen - België

Het bezit van een Belgische vakantiewoning 

Jouw vakantiewoning in België wordt jaarlijks onderworpen aan de onroerende voorheffing, een belasting op het (fictieve) inkomen uit het onroerend goed gebaseerd op het KI (Kadastraal inkomen). Altijd weer even opletten, de hoogte van de belastingheffing kan wederom verschillen per Belgisch gewest, provincie en of gemeente.  En als laatste wordt de tweede woning (vakantiewoning) apart belast met personenbelasting, in tegenstelling tot een eigen woning. Als grondslag wordt hierbij het geïndexeerde Kadastraal inkomen, verhoogd met een percentage van 40%, hierin meegenomen. 

Kadastraal inkomen 

Wat betekent een kadastraal inkomen? Kadastraal inkomen (KI) zijn geen behaalde huurinkomsten maar een denkbeeldig huurinkomen dat aan elk onroerend goed (gebouwen, woningen, gronden, e.d.) wordt toegekend, ook al wordt de woning nog niet verhuurd. Het KI geeft een idee van de waarde van het onroerend goed. 

Verhuren van een Belgische vakantiewoning 

Wil je een Belgische vakantiewoning inclusief inventaris of te wel gemeubileerd willen gaan verhuren? Dan ben je ook personenbelasting verschuldigd. De heffing wordt dan berekend in dit geval over het geïndexeerde Kadastraal inkomen van het pand, verhoogd met 40% van de opbrengst van de verhuur van inventaris en meubels (het roerende inkomen). 

 

Reactie plaatsen