Erfpacht en een vakantiewoning

Ik wil een recreatiewoning kopen en deze staat op erfpacht grond. Wat betekent dat?

Erfpacht | Stenen recreatiewoningen staan bijna altijd op eigen grond. Toch kan het voorkomen dat de grond eigendom is van een derde partij, meestal de gemeente. Zo krijg je de grond in bruikleen wanneer je de woning koopt. Bij aankoop van Chalets of stacaravans spreekt met van erfpacht kavels, huurkavel of koopkavel.

Ā Erfpacht betekent ook wel zakelijk recht, Ā jij mag de grond gebruiken, meestal voor een bepaalde periode (aantal jaar) zonder daar eigenaar van te zijn. Voor de pacht, betaal je jaarlijks een Erfpachtcanon aan de eigenaar (de gemeente in meeste gevallen). Dit erfpachtcanon is vaak langdurig en soms zelfs eeuwigdurend waardoor je niet met extra kosten te maken krijgt. Ā 

Ā Banken kunnen soms nog wel eens moeilijk met erfpacht, zeker als deze al in korte tijd afloopt.
Ā