Kapitalisatiefactor uitleg voor de verhuur van een woning.

Huis kopen om te verhuren. Wat betekent kapitalisatiefactor?

Kapitalisatiefactor | Een getal wat je berekent door de aankoopsom (excl. kosten koper) van het pand wat je wilt gaan verhuren te delen met de bruto jaarlijkse huuropbrengsten. Op deze manier kan je eenvoudig de prijs van verhuurde panden met elkaar vergelijken. Ook zegt het ook iets over de BAR die mogelijk is. Heeft een investeringspand bijvoorbeeld een kapitalisatiefactor van 15? Dan wordt de BAR die je kan halen 5%.

# BAR |Bruto Aanvangs Rendement oftewel BAR is één van de meest gebruikte manieren om snel het rendement te berekenen van een investeringspand. Let op de BAR houdt alleen rekening met het bruto rendement en kan een vertekend beeld geven over het werkelijk behaalde rendement.