Vastgoed begrippen voor de airbnb verhuur

Beleggingshypotheek | Bestemmingsplan | Boeterente | Box 3 | BRRR strategy | BAR

Vastgoed begrippen voor de verhuur 

 Beleggingshypotheek | Een hypotheek voor verhuurd vastgoed, de woning die je dus gaat verhuren. Om die reden dat verhuurd vastgoed voor meer risico voor een bank zorgt, heeft deze andere voorwaarden.  
Vaak kan je maar tot 80% van de verhuurde staat van de woning lenen. En er wordt een hogere rente berekend dan bij ‘normale’ hypotheken. Per bank verschillen de voorwaarden van een beleggingshypotheek en ook of en hoeveel je kan lenen is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.

Bestemmingsplan | Hier kan je niet om heen wanneer je wilt  investeren in een woning en deze gaat verhuren.
Iedere gemeente verdeelt de grond binnen zijn gemeente volgens het bestemmingsplan. Het plan bepaalt waar en op welke manier gebouwd mag worden. Je moet dan denken aan, welk gedeelte voor bedrijven, woningen, winkels, horeca en ook kan het zo zijn dat in het bestemmingsplan staat dat dit gedeelte een dubbele bestemming heeft, wat natuurlijk heel positief is als je de woning wilt gaan verhuren. Bijvoorbeeld woning en recreëren. Voor elk gebouw of stuk grond (kavel) kan je het bestemmingsplan opzoeken en indien gewenst, een wijziging aanvragen. Zo worden er woningen gemaakt van panden waar horeca in heeft gezeten, bijvoorbeeld een oud hotel. Mocht je op een lege kavel willen bouwen of een pand anders gebruiken dan voorheen, controleer dan bij de gemeente (online) welke bestemming er voor geldt en mogelijk welke procedure je moet aangaan om deze aan te laten passen en de mogelijkheid hebt om het te gaan verhuren.

Boeterente |  Als je een bestaande hypotheek eerder wilt aflossen en of oversluiten dan kan het zo zijn dat je de hypotheekverstrekker (of bank) een boeterente moet betalen.
Wanneer het voor de hypotheekverstrekker namelijk nadelig is dat jij eerder aflost dan brengen ze het verlies bij jou in rekening. Alleen wanneer je een rentevast periode bent aangegaan die nog langer doorloopt en de rente op dat moment lager is dan op het moment dat je de hypotheek bent aangegaan. Om die reden dat je de bank hebt beloofd die rente te betalen. Bij een eerdere aflossing, loopt de rente voor de bank terug en kan deze dus niet op een andere manier terugverdienen.
Dit betekent vaak dat hoe langer de resterende rentevast periode is, hoe meer boeterente je moet betalen. Wanneer de rente hoger is op het moment van oversluiten, hoef je geen boeterente bij te betalen.

# Box 3 | Fiscaal gezien vallen alle investeringen in vastgoed onder vermogensbeheer automatisch in Box 3. Voor vastgoed geldt de regel dat bij beleggingspanden die privé zijn aangekocht en verhuurd worden zonder dat je daar zelf actief arbeid voor verricht. Met vastgoed in Box 3, betaal je belasting over jouw vermogen maar niet over de huurinkomsten.

Bouwkundig splitsen | Deze term heeft nog al wat haken en ogen, laat je hierover goed informeren wanneer je van plan bent een woning bijvoorbeeld voor studenten kamer verhuur te gaan splitsen.
In principe betekent het, als je van 1 woning meerdere (vaak kleinere) woningen maakt met iedere woning eigen voorzieningen zoals een keuken, voordeur en badkamer.  
Ook wanneer iedere woonunit een eigen meterkast en watermeter hebben.  
Bouwkundig splitsen is vaak een voorbereiding op kadastraal splitsen.

BRRRR | Is een Engelse afkorting voor Buy, Rehab, Rent, Refinance en Repeat.  
Deze strategie wordt gebruikt om een beleggingspand te kopen, deze flink te verbouwen om meerwaarde te creëren en als doel een veel hogere financiering te realiseren. Je koopt een woning | BUY, vervolgens ga je verbouwen | REHAB,  verhuren | RENT daarna tegen een veel hogere waarde herfinancieren | REFINANCE en zo herhaal je het proces om in korte tijd meer panden te kunnen kopen | REPEAT

BAR | Bruto Aanvangs Rendement oftewel BAR is één van de meest gebruikte manieren om snel het rendement te berekenen van een investeringspand. Let op de BAR houdt alleen rekening met het bruto rendement en kan een vertekend beeld geven over het werkelijk behaalde rendement.

BUY AND HOLD | Wanneer de investeerder vastgoed maar ook andere assets aankoopt en deze voor lange termijn aanhoudt.